“กัลฟ์”ยื่นฟ้อง”เอ็มพีจี1” คดีปลอมสัมปทานน้ำมัน

บริษัทนอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ปิโตเลียม พีทีอี จำกัด ยื่นฟ้อง บริษัท เอ็มพีจี 1 (ประเทศไทย) จำกัด คดีปลอมสัมปทานน้ำมัน เสียหายกว่า 400 ล้านบาท ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก บริษัทนอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ปิโตเลียม พีทีอี จำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท เอ็มพีจี 1 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำเลยที่ 1 และนายวิทวัส ม่วงกูล กรรมการบริษัทฯ จำเลยที่ 2 และ นายเจสัน ฮูแซ็ค ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ

จำเลยที่ 3 ในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม แจ้งความเท็จ แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์  ทั้งนี้สืบเนื่องจาก บริษัทนอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ปิโตเลียม พีทีอี จำกัด  ได้กล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำสัญญาโอนสิทธิสัมปทานปิโตเลียมในแหล่งน้ำมันมโนราห์ระหว่างโจทก์และบริษัทเอ็มพีจี 1 (ประเทศไทย) จำกัด (จำเลยที่1) ฉบับปลอมขึ้น โดยมีนายวิทวัส (จำเลยที่2) ลงนามและปลอมตนอ้างว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทโจทก์ได้ และรับรองการลงนามโดยนายเจสัน (จำเลยที่ 3) 

นอกจากนี้ จำเลยทั้งสามยังแสดงต่อบุคคลภายนอกว่า มีการโอนสิทธิสัมปทานในส่วนของโจทก์ไปให้กับ บริษัทเอ็มพีจี 1 (ประเทศไทย) จำกัด (จำเลยที่1)จริง รวมถึงการอาศัยสัญญาโอนสิทธิสัมปทานฉบับปลอมดังกล่าวแสดงต่อบุคคลภายนอกว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีสิทธิในสัมปทานในส่วนของโจทก์แล้ว และรับผลประโยชน์จากการขายน้ำมันในแหล่งสัมปทานไปเป็นของจำเลยที่ 1 เอง โดยกรณีดังกล่าวมีการกระทำอย่างต่อเนื่องกันหลายครั้ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่โจทก์กว่า 400 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Top