สหภาพยุโรปต้องการทำอะไรในอวกาศ?

สหภาพยุโรปต้องการทำอะไรในอวกาศ? กาลิเลโอเป็นระบบค้นหาตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) ของยุโรป Egnos เป็น ‘ซ้อนทับ’ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าสัญญาณดาวเทียมแบบนสร์ที่มีอยู่มีความแม่นยำเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการจอดเครื่องบินได้
Copernicus เป็นโครงการสังเกตการณ์โลก

ดาวเทียมเจ็ดดวงมีอยู่แล้วในวงโคจร 25 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือที่เรียกว่ายามรักษาการณ์ยานรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งและบังคับใช้นโยบายของสหภาพยุโรป GovSatCom เป็นโครงการใหม่ จะช่วยให้การสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมที่ปลอดภัยของรัฐสมาชิกสามารถใช้งานได้เช่นกองกำลังตำรวจหน่วยงานด้านชายแดนและนักการทูต

Top