สอดคล้องกับความประสงค์และข้อเสนอของประชาชน

ผู้แทนราษฎร์ของบัวใหญ่และเจ็ดอำเภอโดยรอบเรียกร้องให้รัฐบาลพญาฯ ยกระดับอำเภอแปดแห่งขึ้นสู่จังหวัดใหม่ชื่อว่าบัวใหญ่ พวกเขากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาอ้วนเกินไปกับ 32 หัวเมืองออกจากการบริหารจังหวัดไม่ได้ผลในการดูแลประชาชน นายเสรีภาพหนูบุญหัวหน้าเขตตำบลในเขตอำเภอปัตตานีกล่าวว่าหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าหมู่บ้านเรียกร้องให้นายประยูรเพิ่มค่าแรงขึ้น

นายสมศักดิ์ได้สัญญาว่าจะเสนอข้อเสนอในการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่กับกระทรวงมหาดไทยและประยูร กลุ่ม Pirom กล่าวว่ากลุ่มนี้จะสอดคล้องกับความประสงค์และข้อเสนอของประชาชนและจะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา นายภิรมย์โพธิ์สวัสดิ์เลขาธิการสามมิตรกล่าวว่าในการชุมนุมของบ้านไผ่นายประจักษ์และสมศักดิ์ได้ฟังปัญหาของคนในท้องถิ่นและสัญญาว่าจะดูแลเรื่องดังกล่าว หลังจากได้พบปะกับประชาชนในบ้านไผ่แล้วกลุ่มนี้จึงเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนในเขต Kosum Pisai ของมหาสารคามในตอนบ่าย

Top