Month: February 2018

ลุ้นสนช.โหวต2กฎหมายลูก 8 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) ในฐานะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. กล่าวว่า (more…)

Top

บขส.รุกอาเซียนสำรวจเส้นทางข้ามประเทศ

บขส.สำรวจเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ“ลาว-กัมพูชา-เมียนมา-มาเลเซีย”เผยเบื้องต้นมีลูกค้าเป็นแรงงานชาวเมียนมาจากตากไปเข้าสู่เมืองหลักในเมียนมา ระยะยาวมีแผนวิ่งไปจีนตอนใต้ (more…)

Top

บริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางฯ ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

จิสด้าจับมือ กยท.พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางพารา ด้วยทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยเห็นภาพรวมและแก้ปัญหาได้ตรงจุด (more…)

Top

บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด ข้อคิดในการวางแผนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด ข้อคิดในการวางแผนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สำหรับหลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดสักหลัง แต่เนื่องจากบ้านและคอนโดในปัจจุบันถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง (more…)

Top