Category: travel news

ตึกใบหยกสกาย

สัมผัสความมหัศจรรย์ของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตึกใบหยกสกาย ด้วยขนาดความสูงถึง 88 ชั้น หรือ 309 เมตรจากพื้นดิน โดยมีขั้นบันไดรวมกันทั้งสิ้น 2,060 ขั้น และมีลิฟท์คอยให้บริการกว่า 20 ตัว โดยเฉพาะลิฟท์แก้วจากชั้น 1 ถึงชั้น 77 เป็นลิฟท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย และมีความเร็วสูง โดยสามารถขึ้นจากชั้น 1 ถึงชั้น 77 ด้วยเวลาเพียง 80 วินาที ไฮไลต์ของที่นี่คือ หอชมวิว ชั้น 77 ชื่นชมทัศนียภาพของเมืองกรุงฯ อย่างใกล้ชิด (more…)

Top

โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

โรงละครไทยร่วมสมัย ที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาด้วยโถงทางเข้าโอ่โถงตามแบบท้องพระโรง ผนังโดยรอบตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรของงานจิตรกรรมไทย อีกทั้งยังโดดเด่นไปด้วยเทคนิคการแสดงแสง สี เสียงที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงละครชั้นนำระดับโลก ด้านเวทีออกแบบให้มีทั้ง Orchestra Pit และ Stage Pit สามารถจุผู้ชมได้ถึง 600 ที่นั่ง (more…)

Top